Παραδοτέα.

 • Π 1.1 – Ολόπλευρη Καταγραφή Μετρήσεων χειροκίνητης και αυτόματης εισαγωγής
 • Π 1.2 – Τεχνικές Απαιτήσεις, προδιαγραφές και αρχιτεκτονική συστήματος
 • Π 1.3 – Σχεδιασμός Τεχνολογιών Βελτιστοποίησης Οίνων και Συνθηκών Ζύμωσης
 • Π 2.1 – Ανάπτυξη IoT πλατφόρμας για την αυτόματη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες (υγρασίας, θερμοκρασίας, CO2 κ.α.)
 • Π 2.2 – Συλλογή και επεξεργασία συμβάντων σε πραγματικό χρόνο
 • Π 2.3 – Ανάπτυξη API για διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (πχ δεδομένα από τη τελική παρτίδα του προϊόντος, μετεωρολογικούς σταθμούς για το μικρόκλιμα της περιοχής)
 • Π 2.4 – Ανάπτυξη τεχνικών profiling (αμπελοπαραγωγοί, οινοπαραγωγοί, μεταφορείς, πωλητές, καταναλωτές, πολλαπλά επίπεδα διοίκησης)
 • Π 2.5 – Έρευνα και ανάπτυξη για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και της Υγιεινής του τελικού προϊόντος, βασισμένοι στη συλλογή στοιχείων από αισθητήρες, εγκατεστημένους σε κάθε βήμα της παραγωγής και διάθεσης, Χημικός, Μικροβιολογικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος
 • Π 3.1 – Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτότυπου
 • Π 3.2 – Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού προϊόντος
 • Π 3.3 – Διάχυση αποτελεσμάτων (σχεδιασμός στρατηγικής, παραγωγή υποστηρικτικού υλικού, συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες)
 • Π 3.4 – Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Π 4.1 – Σχεδιασμός του πιλοτικού
 • Π 4.2 – Υλοποίηση πιλοτικού
 • Π 4.3 – Αξιολόγηση του πιλοτικού, συμπεριλαμβανομένου των συστάσεων από τους τελικούς χρήστες

Το έργο
Μάθετε για το έργο μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ