Μέσα από το Dashboard του Winety CMS, ο επαγγελματίας χρήστης του συστήματος μπορεί να έχει τον έλεγχο των ενεργειών, των μεταφορών και των μετρήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από το προσωπικό του Οινοποιείου. Πιθανές αστοχίες μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές και να διορθωθούν εγκαίρως, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του παραγόμενου οίνου!