Το Winety CMS είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών του χώρου της παραγωγής οίνου. Το σύστημα επιτρέπει είτε την αυτόματη λήψη μετρήσεων κατά τα στάδια παραγωγής από αισθητήρες είτε την χειροκίνητη εισαγωγή μετρήσεων από τους ειδικούς. Με τον τρόπο αυτό οι επαγγελματίες μπορούν πάντα να παρακολουθούν τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία παραγωγής του οίνου προσφέροντας στον τελικό καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας.