Το Winety είναι ένα καινοτόμο σύστημα ιχνηλασιμότητας που προσφέρει στο τελικό καταναλωτή μιας φιάλης οίνου, πληροφορία σχετικά με τη περιοχή προέλευσης, τη διαδικασία παραγωγής, τη σταθερότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του και τη διασφάλιση της υγιεινής του κατάστασης.

Με τη χρήση ΙοΤ αισθητήρων δύναται η καταγραφή πληροφοριών και δεδομένων για κάθε στάδιο παραγωγής, για άμεση παρακολούθηση της διαδικασίας, εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για κάθε φιάλη και έλεγχο της ορθής ή μη επισήμανσης των προϊόντων Π.Ο.Π.. Τα δεδομένα συλλέγονται από το αμπέλι μέχρι και τη παραγωγή. Η διαδικασία γίνεται είτε αυτόματα με αισθητήρες είτε και χειροκίνητα μέσω κινητής εφαρμογής από όσους εμπλέκονται στη διαδικασία, όπως καλλιεργητές και γεωπόνοι. Στη συνέχεια, μπορούν να διατεθούν στον πιθανό αγοραστή μέσω μιας κινητής εφαρμογής διαθέσιμη δωρεάν στο Google play και στο App Store.