Το σύστημα Winety χαρακτηρίζεται από υψηλή καινοτομία και τεχνολογική στάθμιση καθώς είναι υπεύθυνο για:

  • Τη καταγραφή πληροφοριών και δεδομένων για κάθε στάδιο παραγωγής οίνου.

  • Τη παρακολούθηση της διαδικασίας και εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών παραγωγής οίνου.

  • Τον έλεγχο της ορθής ή μη επισήμανσης των προϊόντων Π.Ο.Π.

Συνεπώς μέσα από τη χρήση του Winety εξασφαλίζεται ότι, το κρασί που φτάνει στο τραπέζι σας πληροί τις προδιαγραφές υψηλού επιπέδου παρασκευής και διέπεται από μοναδική ποιότητα, πλούσια αρώματα και απαράμιλλη γεύση!